В СТРАНИЦАТА ЩЕ НАМЕРИТЕ... »

информация за Вашата сметка за минал период към "Примагаз" АД. За целта трябва да въведете клиентския си номер и ЕГН в съответните полета.

Ако желаете да проверите сметка за минал период въведете Клиентски номер и ЕГН и натиснете бутона "Провери":
Клиентски номер:
 
ЕГН на лицето абонат:  
 

и двете полета са задължителни