"Примагаз" АД - газифициране, отопление на природен газ. "Примагаз" АД - газифициране, отопление на природен газ.
"Примагаз" АД - газифициране, отопление на природен газ. "Примагаз" АД - газифициране, отопление на природен газ.
"Примагаз" АД - газифициране, отопление на природен газ. "Примагаз" АД - газифициране, отопление на природен газ.
Анкета във връзка с провеждането на маркетингово проучване на "Примагаз" АД.:
1.
Вашето име и фамилия:
2.
Адрес:
3.
E-mail:
   
4. Какво би Ви стимулирало да се газифицирате?
Ако получа банков кредит
възможно ли е това?
Ако мога да взема уреди на лизинг
какви уреди са необходими?
Ако мога да ползвам разсрочено плащане за цялата първоначалната инвестиция
Ако получа отстъпка от стойността на месечните сметки
Ако получа отстъпка от стойността на първоначалната инвестиция

Ако има томбула за безплатни уреди
какви уреди са необходими?

При отстъпка от стойността на закупените уреди
Не бих се газифицирал при никакви условия
   
5. От къде научихте за възможността да се газифицирате?
От приятели/близки
От брошура на "Примагаз" АД
От Интернет
От сайта на "Примагаз" АД
От рекламите в медиите
От друго място