Стопански потребители

Група потребители Цена за 1000 нм3, лева Надценка, лв. Цена за 1 КВтч.

без ДДС

с ДДС

без ДДС

в т.ч. пренос и разпред.

в т.ч. снабдяване

с ДДС
лв. без ДДС
Промишлени
483,74
580,49
93.80
86.13
7.67
112.56
0.05452
Обществено-административни и търговски
594,82
713,78
204.88
196.72
8.16
245.86
0.06704

*Продажна цена на "Булгаргаз" 389,94лв. за 1000 куб. м. без ДДС от 01.07.2017 г.