Битови потребители


Цени на природния газ за периода 01.04.-30.06.2019г.


Утвърдена цена на природен газ за МВч


Период на действие на цената

Компоненти на цената

 

БИТОВИ потребители   (лв/МВч)

от 01.04.2019 до 30.06.2019

Природен газ по Договор №156(Булгаргаз  ЕАД)

45,17 лв.

цена за разпределение(Примагаз АД)

29,26 лв.

цена за снабдяване(Примагаз АД)

2,64 лв.

цена за пренос по мрежа високо налягане(Булгартрансгаз ЕАД)

0,3991 лв.

достъп до мрежа вис.налягане-ПРОГНОЗА(Булгартрансгаз ЕАД)

2,20 лв.

ОБЩО: Утвърдена цена на природен газ за 1000 куб.метра(хнм3)

79,67 лв.

*Обявените цени са без начислен Акциз и ДДС.