Във връзка с политиката, която води "Примагаз" АД за по- ускорени темпове за прилагане и по – широко използване на природния газ в домакинствата предложените цени са както следва:

Битови потребители

 

Група потребители Цена за 1000 нм3, лева Надценка, лв. Цена за 1 КВтч.

без ДДС

с ДДС

без ДДС

в т.ч. пренос и разпред.
в т.ч. снабдяване
с ДДС
лв. без ДДС
Битови
663,23

795,88

273.29

237.80

35.49

327.95
0.07475

*Продажна цена на "Булгаргаз" 389,94 лв. за 1000 куб. м. без ДДС от 01.07.2017 г.