Битови потребители


Цени на природния газ за периода 01.10.-31.12.2017г.


Утвърдена цена на природен газ за 1000 куб.метра(хнм3)


Период на действие на цената

Компоненти на цената

 

БИТОВИ потребители   (лв/хнм3)

от 01.10.2017 до 31.12.2017

Природен газ по Договор №156(Булгаргаз  ЕАД)

343,22 лв.

цена за разпределение(Примагаз АД)

237,80 лв.

цена за снабдяване(Примагаз АД)

35,49 лв.

цена за пренос по мрежа високо налягане(Булгартрансгаз ЕАД)

4,62 лв.

достъп до мрежа вис.налягане-ПРОГНОЗА(Булгартрансгаз ЕАД)

25,91 лв.

ОБЩО: Утвърдена цена на природен газ за 1000 куб.метра(хнм3)

647,04 лв.

*Обявените цени са без начислен Акциз и ДДС.