Битови потребители


Цени на природния газ за периода 01.10.-31.12.2018г.


Утвърдена цена на природен газ за 1000 куб.метра(хнм3)


Период на действие на цената

Компоненти на цената

 

БИТОВИ потребители   (лв/хнм3)

от 01.10.2018 до 31.12.2018

Природен газ по Договор №156(Булгаргаз  ЕАД)

456,65 лв.

цена за разпределение(Примагаз АД)

236,93 лв.

цена за снабдяване(Примагаз АД)

35,49 лв.

цена за пренос по мрежа високо налягане(Булгартрансгаз ЕАД)

4,25 лв.

достъп до мрежа вис.налягане-ПРОГНОЗА(Булгартрансгаз ЕАД)

29,68 лв.

ОБЩО: Утвърдена цена на природен газ за 1000 куб.метра(хнм3)

763,00 лв.

*Обявените цени са без начислен Акциз и ДДС.