Месечни разходи за отопление


(през отоплителен сезон)

 

 

Източник

Цена лева/kWh

Апартамент (1)

Къща (2)

 

 

70 м 2

120 м 2

Природен газ

 0,09 лв

  53 лв

98 лв

Електрическа енергия

 0,19 лв

115 лв

210 лв

Пропан-бутан

0,22 лв

131 лв

240 лв

Дизелово гориво

0,21 лв

124 лв

227 лв

Въглища

0,09 лв

53 лв

 98 лв

Топлинна енергия

0,09 лв

 52 лв

96 лв


Забележка:

(1) 600 квч/м
(2) 1100 квч/м