Цени за присъединяване, съгласно Решение No БП-04 на ДКЕВР

 

Група потребители
разход,нм3/час
лева, без ДДС
Промишлени
до 400
4459
400 - 1000
4938
над 1000
5623
Обществено-административни и търговски потребители
до 70
3861
70 - 400
4656
над 400
4777
Битови
437