ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ В СТРАНИЦАТА >> В СТРАНИЦАТА ЩЕ НАМЕРИТЕ... >>
пълна информация за природния газ и етапите по газифициране. Ще може да прочетете за различните уреди, работещи с природен газ, както и за отчитането и уредите за отчитане на разходите Ви на газ.


към началото на страницата


Добиван чрез дълбоки сондажи, природният газ, след като бива обработен, поема своя път към Вашите домове по дългите километри газопроводни магистрали от стомана и надежден полиетилен. В България природният газ се доставя от Русия, която притежава 70% от запасите на природен газ в света. Природният газ не е пропан-бутан. Той съдържа 90% метан, няма нито цвят, нито мирис и е по-лек от въздуха. Неговата калоричност е 8 000 кКал, а коефициентът на полезно действие на газовите уреди достига 96%. Транспортирането и употребата на природен газ са под непрестанно наблюдение. На основни звена по пътя на природния газ има автоматични регулатори и отсекатели, които при евентуален проблем, автоматично прекъсват веригата на газоподаване. Самите газови уреди са снабдени със същите предпазни механизми. Преди да стигне домакинствата, природния газ се подлага на одориране със специална съставка. Това изключва възможността да не го усетите. Не случайно наричат природния газ модерното гориво. Той е чист и екологичен, не отделя вредни емисии и дори озонира въздуха.

към началото на страницата


Как точно се осъществява газифицирането?

В офиса на “Приамгаз”АД регистрирате Вашето желание за газификация на Вашият обект, като попълните нужнто Ви заявление. Специализирана техническа група осъществява връзката между газоразпределителната мрежа и Вашето домакинство. Тази връзка е подземна и скрита.На границата на Вашия имот, така че да има постоянен достъп до него се поставя това жълто табло:

В него има регулатор на налягането, който го трансформира от високо към ниско и по този начин го прави безопасно, спирателна арматура, отсекатели, стабилизатори и разбира се, газовият разходомер. Газовият разходомер показва колко природен газ е изразходван и Вие можете да видите това във всеки момент от денонощието. Отчитането става прецизно и безпогрешно. За разлика от отчитането при други енергоизточници, на газовият разходомер не може да бъде повлияно чрез никаква външна намеса:
Веднъж навлязал във Вашия дом, природният газ е под пълен контрол от Вас и Вашата газова инсталация. Какво означава пълен контрол? Това означава, че Вие можете да спирате, пускате, регулирате ръчно, автоматично и дори от дистанция Вашите газови уреди. Модерните газови уреди позволяват това да става на десетки километри преди да се приберете у дома. Посредством вградените програматори, Вие можете да направите точна настройка на газовите уреди, що се отнася до месец, седмица, ден, дата, час и температура. Вашите деца могат да се справят с всичко това абсолютно сами. Природният газ служи в домакинството за следните основни нужди, без които не можем: отопление, готвене, производство на битово-санитарна вода и охлаждане. Отоплението става по два начина. Единият е чрез газови конвектори, които представляват самостоятелни отопляващи тела. Газовите конвектори са два вида - чугунени и алуминиеви, като първите са за предпочитане. Конвекторът може да бъде поставен навсякъде, но по-често това става на студени външни стени или на по-хладните места в къщи.
Газовият конвектор има отделно захранване с природен газ и отделен програматор за настройка. Вие сами избирате температурата и останалите стойности, които уредът поддържа, включва и изключва автоматично.
Другият уред, на който ще обърнем внимание е комбинираният газово-отоплителен котел. Нарича се комбиниран, защото за разлика от газовият конвектор, той може да изпълнява две функции - да произвежда вода за отопление, която да препраща към отоплителните радиатори във всяко помещение, също така да произвежда битово-санитарна вода. Това е водата за готвене, пране, миене и хигиенни нужди. Комбинираният газово-отоплителен котел не може да работи самостоятелно, а трябва да бъде свързан в инсталация. Към него може да се монтира и стаен термостат, регулиращ режима на работа. Ако преди да се газифицирате сте се отоплявали по друг начин, не е нужно да се лишавате от чугунените радиатори или аналогичните им варианти. Те без проблем могат да бъдат свързани с газовата инсталация и да продължат да Ви вършат работа. В крайна сметка, Вие сами избирате дали ще ползвате газов конвектор или комбиниран газово-отоплителен котел.
Проточният бойлер произвежда топлата вода на момента, с други думи, в него тя постъпва студена и за кратко време се загрява до определена температура. Негово предимство е моменталното загряване и неограниченото количество за ползване.
Преминаваме към най-познатият газов уред - готварската газова печка. Готвенето на природен газ е изключително удобно, икономично, бързо и чисто. Живият пламък нагрява готварския съд равномерно, обхваща го и запазва вкуса на продуктите. Същото важи и за фурната на газ, където нагряването става всестранно и пълноценно. Лесната работа с газовата печка тук важи с пълна сила. Вашите деца ще се справят с нея също толкова добре, както и Вие. Всички газови уреди притежават пълна документация и подлежат на контрол. След монтирането им идва инспекция, която преглежда, проверява и изпитва инсталацията. Производителите дават на газовите уреди пет години гаранция, но те работят без проблем до десет и повече години.
"Примагаз" АД проектира и изгражда Вашите газови инсталации.
С природният газ в дома си, Вие спестявате 40% от семейните разходи за отопление.

към началото на страницата