"Примагаз"АД е създадена през 1992 г. с цел газоснабдяване на промишлеността на гр.Варна. През 2000 г. дружеството получава лиценз за разпределение на природен газ от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. "Примагаз"АД извършва дейността си в обхват територията на райони "Владислав Варненчик", "Младост" и "Аспарухово" в т.ч Галата, Зеленика, Боровец, Прибой, Ракитника и Чиган на гр.Варна. С приемането на новия закон за енергетиката през 2004 г. дружеството е лицензирано и за снабдяване с природен газ за същата територия. През месец ноември 2007 г. излезе решение на ДКЕВР за продължаване срока на лицензията с 35 години за осъществавне на дейността разпределение на природен газ лиценз No.Л-153-08/17.12.2004 г. Това е първият лиценз за срок до 2039 г., което е получило дружество лицензирано по Закона за енергетика и енергийна ефективност. Дружеството е получило лиценз No.Л-153-12/18.01.2010 г. за осъществяване на дейността обществено снабдяване с природен газ oт краен снабдител за срок до 2039г. Примагаз изпълнява програмата на правителството за увеличаване на дела на природния газ в страната, с което ще бъдат изпълнени и изискванията на европейската комисия по присъединяването на страната към Европейският съюз, Планът за развитие на сектор енергетика и национален план за газификация. През 2005 г. "Примагаз"АД става част от групата на фамилията Донди, която е в България от 2003 г. Така дружеството е вече член на инжeнерингова ютилити структура с дългогодишен опит в областта на газоразпределението, водоснабдяването, канализационни системи, пречиствателни станции, информационни технологии и строителство, датиращ от 1960 г., когато първата фирма на групата е създадена в гр.Ровиго /Италия/. Дружеството управлява, развива и експлоатира разпределителните си мрежи на природен газ, разпределя и снабдява с природен газ потребителите на разпределителните мрежи, и извършва дейност по развитието на разпределителните си мрежи. "Примагаз"АД работи изключително ефективно, като с малко километри мрежа захранва голям брой потребители. До настоящия момент дружеството е изградило и експлоатира разпределителна мрежа с обща дължина около 55 000 л.м, даваща възможност на домакинствата, до които е изградена мрежа да се присъединят и потребяват природен газ. Газоразпределителната мрежа е достигнала до райони "Младост" и "Вл.Варненчик", като предстои изграждането на основен колектор в посока Южна промишлена зона и Аспарухово. Към разпределителната мрежа на "Примагаз"АД са присъединени над 500 промишлени, търговски, обществено-административни потребители и битови потребители. Намерението на дружеството е да направи природния газ достъпен за всички желаещи да станат част от семейството на ползващите природен газ, от всички видове сектори: промишлени, обществено-административни и битови, като чрез използването на съвременните технологии да бъде постигната висока надеждност и ефективност на производствените процеси, подобряване условията на живот и труд, при висока степен на опазване на околната среда. "Примагаз"АД е първото дружество захранило битов потребител на природен газ в историята на гр.Варна. През 2002г. е направена първата битова газификация с пилотен проект реализиран на територията на район "Младост" и „Вл. Варненчик“, кв."Трошево", блокове №10, №49, №50. Сред захранените обекти към момента са магазини на Кауфланд България ЕООД енд Ко КД, Тех-ко, Мол Варна, Доверие –брико /Бриколаж/, Гранд Мол Варна, Практикер, като техния брой се увеличава непрекъснато.

За Земята

От Вас зависи бъдещето на планетата!
Природният газ е екологичен и чист източник на енергия. Използването на природен газ не води до отделяне на сажди, миризми и прах във въздуха. При изгарянето му се отделя предимно вода. Замяната на използваните горива с природен газ ще доведе до намаляване на вредните емисии отделяни във въздуха: SOx, NOx, CO2, които водят до глобално затопляне. Природният газ изгаря без да създава отпадни продукти, които замърсяват въздуха и предизвикват киселинни дъждове. За разлика от други изкопаеми горива, при изгарянето на природен газ се отделят значително по-малко парникови газове. Замяната на традиционните енергоносители с природен газ води до намаляване на вредните емисии и до подобряване състоянието на околната и жизнена среда. Поради чистия горивен процес, използването на природен газ решава много екологични проблеми, включително проблемите с наличието на смог, кисeлинните дъждове, изтъняването на озоновия слой.

Наши клиенти са:

Метал АД, Метал АД, Хайат България Кемикъл, Чайка Пак ООД, Хлебозавод Варна ООД, Вестникарска група България ООД, Нестле айс крийм България АД, Елдоминвест ООД, Инком ООД, Дрийм ООД, Бросс Холдинг АД, Добруджански хляб АД, Савимекс ЕООД, БГ Агро складово стопанство ЕООД, Мариян 2000 ЕООД, Мауер Локинг Системс, Селена пейпър ООД, Зърнени храни ООД, ЕТ Картел, Рекс инвест груп ЕООД, Булавто АД, М и Д Авто ООД, Колор профи център/Екосервиз, Доверие брико/Бриколаж/ ООД, Автомотор-Ситроен, Район "Младост" и много други.